රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීම සඳහා ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙළ සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ අවුල් සහගත බව ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය සඳහන් කරයි. මේ ගැටලුව විසදා ගැනීම සඳහා රැකියා විරහිත

 

උපාධිධාරීන් අද (8දා) කොළඹට කැඳවූ බව එම සංගමයේ කැඳවුම්කරු තැන්නේ ඥානානන්ද හිමියෝ පැවැසූහ. කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතා රැලියක් පවත්වා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පා ගමනින් ගොස් සන්දේශයක් භාරදීමට කටයුතු කරන බවත් අදාළ ගැටලුවලට ලිඛිතව පොරොන්දු ලබාදෙන තෙක් කොළඹ නගරය තුළ රැඳී සිටීමට කටයුතු කරන බවත් උන්වහන්සේ පැවැසූහ.

සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට පත්වීම් ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වුවත් 57,000ක් වන රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගෙන් රැකියා ලබාදෙන්නේ 20,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට බවද කීය.

එම ප්‍රමාණය ලබාදීමේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලැයිස්තුවලටත් රැකියා ලබාදෙමින් තිබෙන බවත් මීට අමතරව බඳවා ගන්නා උපරිම වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 45ක් වුවත් මේ දිනවල සිදුකරන බඳවා ගැනීම්වලදී එම වයස අවුරුදු 35ක් බවට පත්කර තිබෙන බවද පැවැසූහ.

ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට පසුගිය වසරේ ගුරු විභාග පවත්වා තිබුණද මෙතෙක් කිසිදු බඳවා ගැනීමක් සිදු කර නොමැති බැවින් ගුරු පුරප්පාඩුවලට බඳවාගන්නා ලෙස උෟව පළාත් ගුරු විභාග සමත් උපාධිධාරීන් අඛණ්ඩ උපවාසයක්ද ආරම්භ කර තිබෙන බවද කීය.

ගුරු පුරප්පාඩු 10,000කට අධික ප්‍රමාණයක් තිබෙන බවට රජය ප්‍රකාශ කරන බව ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ කැඳවුම්කරු තැන්නේ ඥානානන්ද හිමියෝ පැවැසූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *