ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ ආධාරකරුවන් හා දමිළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානයේ ආධාරකරුවන් අතර අද (07) තලවකැලේ නගර මධ්‍යයේදී වරින් වර ඇති වු උණුසුම් තත්ත්වයක් පාලනය කිරීමට නුවරඑළිය පොලීසියේ කැරලි මර්දන ඒකකය කැඳවීමට සිදු විණ.

තලවකැලේ නගර මධ්‍යයේ රැස්ව සිටි දමිළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානයේ ආධාරකරුවන් නුවරඑළිය නගරයේ පැවති ලංකා කම්කරු ‍කොංග්‍රසයේ ආධාරකරුවන් තලවකැලේ නගරය හරහා  බස් රථවලින් ගමන් කිරීමේදී දෙපාර්ශවය අතර මෙම උණුසුම් තත්ත්වය වරින් වර ඇති විය.

එම තත්ත්වය පොලීසියට පාලනය කර ගත නොහැකි නිසා නුවරඑළිය පොලීසියේ කැරලි මර්දන ඒකකය යොදවා එම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට පොලීසියට සිදු විය.

කැරලි මර්දන ඒකකය තත්ත්වය පාලනය කිරීමත් සමඟම ඇති වු උණූසුම් තත්ත්වය සමතයකට පත් විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *