උමාලි – සාරංග කතාබහ සැරින් සැරේට කරළියට එනවා.
මේ කතාව ගැන සාරංගත් උමාලිත් නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කළත් පොඩි පොඩි කතා දෙන්නම් අවස්ථා ගණනාවකදී කියලා තිබුණා.
කිසිම දෙයක් ගැන හරියට මේ දෙන්නා කතා නොකළත් පසුගිය දවසක සාරංග කියලා තිබුණේ මේ වෙනකොටත් නීතිමය වශයෙන් වෙන්වීමට මේ වනවිටත් කටයුතු සිදුවෙනවා කියලයි.
ඒ අස්සේ උමාලි කියපු කතාවක් ගැන අපිට අහන්න ලැබුණා.
ඇය සිය සමීපතම මිතුරියකට පවසා තිබෙන්නේ ” එකට ජීවත් වෙන්න බැරි වුණත් අපි අතර තරහක් නෑ. සමහර වෙලාවට කාලයක් යනවා අපිට එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තීරණය කරන්න. මට සාරංගවත් සාරංගට මාවවත් තේරුම් යන්න පරක්කු වෙන්න ඇති.. එහෙමයි කියලා අපේ ජීවිත කඩාවැටෙන්නේ නෑ.. සාරංග නැතත් මම මගේ ජීවිතේ හදාගන්නවා.. එයත් ජීවිතේ හදාගනී. මිනිස්සු එක එක කතා කියනවා. ඒත් අපේ හිත් දන්නවා ඇත්ත නැත්ත. වැරදි කා අතිනුත් වෙනවා.”
යනුවෙන්.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *